Sådan registrerer du LEI

Hvis du driver et aktieselskab, skal du registrere en LEI-kode for at kunne købe og sælge værdipapirer i virksomheden. Registreringen sker på følgende måde:

Søg efter en LOU

LEI-koder distribueres af eksterne og uafhængige virksomheder. De kaldes for LOU’er, hvilket står for Local Operating Unit. De er godkendt af LEI Regulatory Oversight Committee til at udstede disse koder. Det er meget vigtigt, at du som virksomhed først og fremmest kontrollerer, at den virksomhed, du har tænkt dig at benytte, faktisk er godkendt. Samtlige godkendte virksomheder er angivet på GLEIF.com. Banker og investeringsselskaber er som regel også meget imødekommende i forhold til at hjælpe deres kunder med at registrere LEI. I disse tilfælde kan man være sikker på, at de har kontrolleret virksomhederne inden registreringen.

Registrering

Selvom dette krav er relativt nyt, er der allerede et par svenske aktører, der har nået at etablere sig. Der findes endnu ingen danske aktører. Registreringen foretages via aktørernes hjemmeside. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med registreringen, er det nemmest at kontakte dem for at få hjælp. Mange har også en chatfunktion, som gør det muligt at få hjælp med det samme via computeren. Det er muligt at ansøge om flere LEI-koder samtidig.

På ansøgningsblanketten skal følgende angives:

  • Tegningsberettiget

Navn, personnummer, e-mail og telefonnummer

  • Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn og CVR-nummer, adresse og by Her angiver man også, om virksomheden har hovedkontor på en anden adresse end den ovenstående. Derudover angiver man, hvilket lands lovgivning virksomheden er underlagt.

  • Betalingsoplysninger

Her angives betalingsoplysningerne, dvs. virksomhedens faktureringsadresse.

Betaling

Efter indsendelse af ansøgningen om registrering af LEI får man tilsendt en faktura. Når betalingen er gennemført, og modtageren kan se betalingen, er registreringen helt klar. Derefter sendes koden til bestilleren.

Fornyelse

Det tager kun et par minutter at udfylde blanketten til ansøgning om registrering af LEI. Derefter varer det normalt op til en uge, før koden sendes. I perioder med ekstra høj belastning kan virksomhederne være længere tid om at sende den.

Det er de samme virksomheder, der hjælper dig med fornyelse af LEI-koder. Dette skal nemlig gøres en gang om året. Man kan godt bestille fornyelse af flere koder samtidig.

Flere oplysninger: https://da.nordlei.org.

21 Dec 2018

En vision om Danmark som et foregangsland.

Virksomhedsudvikling og turisme som lyfter landområdene.